באילו מקרים אפשרי להפסיק הריון?

בדרך כלל כניסה להיריון היא אירוע מבורך, אך לפעמים ההיפך הוא הנכון. אלו המקרים בהם אפשרי לבצע הפלה יזומה של ההיריון:

 
  • אם גיל האישה נמוך מגיל הנישואין על פי חוק, כלומר היא מתחת לגיל 18.
  • האישה רווקה או שנכנסה להיריון מחוץ למסגרת הנישואין.
  • גיל האישה עולה על 40.
  • במקרה שההיריון נובע מיחסים שנחשבים לאסורים על פי החוק הפלילי, דוגמת גילוי עריות או אונס.
  • קיים חשד שהעובר סובל ממום גופני או נפשי.
  • המשך ההיריון מהווה סיכון של חיי האישה או עלול להסב לה נזק גופני או נפשי.

הפסקת היריון יזומה תאושר רק אם קיים אחד מהמצבים המפורטים מעלה.